Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych (Nr. Projektu: EOG/21/K3/W/0042) korzysta z dofinansowania o wartości 181 060,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG na okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r.

O projekcie

Social Innovation Brokers

Brokerzy Innowacji Społecznych

Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych (BIS) miał na celu opracowanie pilotażowej wersji szkolenia zawodowego dla Brokerów Innowacji Społecznych. Szkolenie to było pierwszym w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) szkoleniem przygotowującym do pracy w tym nowym i unikalnym zawodzie.

Szkolenie składało się ze 100 godzin praktycznych wykładów, warsztatów i pracy nad projektem. Było ono skierowane do grupy 50 brokerów. Korzyścią z realizacji projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia, rozwoju i upowszechniania innowacji społecznych oraz dialogu społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Cele Projektu:

  • Opracowanie praktycznych, sprawdzonych (pilotażowo), innowacyjnych narzędzi nauczania zawodowego.

  • Upowszechnienie opracowanych rezultatów poprzez działania promocyjne i międzynarodową konferencję.

  • Opracowane narzędzia i szkolenie pomogą podnieść jakość, dostępność i atrakcyjność przekazywanych treści.

  • Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z opracowanych materiałów w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

  • Uczestnicy projektu zyskają szersze spojrzenie na europejskie trendy edukacyjne i ich przełożenie na praktykę pedagogiczną.

Trwałość rezultatów projektu

Udział w projekcie pomoże uczestnikom zdobyć umiejętności i wiedzę potrzebną do wprowadzania innowacji społecznych w życie. Będzie także okazją do nawiązania kontaktów (m.in. z instytucjami edukacyjnymi, kuratorami oświaty, przedstawicielami mediów i edukatorami z innych krajów).