Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych (Nr. Projektu: EOG/21/K3/W/0042) korzysta z dofinansowania o wartości 181 060,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG na okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r.

Partnerzy

Social Innovation Brokers

Partnerzy Projektu

Projekt „Brokerzy Innowacji Społecznych” jest finansowany z funduszy EOG i Grantów Norweskich (Nr. Projektu: EOG/21/K3/W/0042).

eva.fabry@ecwt.eu

www.ecwt.eu

European Centre for Women and Technology

Norwegia

European Centre for Women and Technology (ECWT) to europejskie partnerstwo ponad 130 organizacji z całej Europy i nie tylko. ECWT jest wiodącą platformą europejską, której celem jest wymierne i znaczące zwiększenie liczby dziewcząt i kobiet w STEM.

Misją ECWT jest zapewnienie – w oparciu o wielostronne partnerstwo przedstawicieli sektora biznesowego, rządowego, akademickiego oraz sektora non-profit – dużego przełomu oraz wymiernego i znaczącego udziału kobiet w edukacji, przedsiębiorczości, sektorze ICT i sektorach pokrewnych, aż do szybkiego zmniejszenia różnic w zatrudnieniu między płciami.

linkingfoundation@gmail.com

linkingfoundation.org

Linking Foundation

Polska

Fundacja wspiera rozwój więzi lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Wspieramy działania na rzecz poprawy jakości życia, bezpieczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnych i samorządowych. Tworzymy i promujemy nowoczesne i innowacyjne rozwiązania wspierające społeczności lokalne w zakresie gospodarki, kultury, edukacji i komunikacji.

Oprócz projektu Brokerzy Innowacji Spolecznych, praujemy przy różnych innych projektach europejskich, w tym „Women Inspired: Supporting Entrepreneurship”(WISE), „Women Innovation Network” (WIN), „Empowering and Integrating of Migrant Communities Through Digital Creativity” (IntegrART), czy „Digital Learning in the Family”.

Mamy doświadczenie we wspieraniu uczestników w rozwoju umiejętności biznesowych, zawodowych, cyfrowych, miękkich i językowych, a także w skutecznej integracji społecznej i wspieraniu wejścia na rynek pracy.