Makroregionalna Konferencja Brokerzy Innowacji Społecznych w Tarnowie za nami!

15 kwietnia, 2024

Zakończyła się dwudniowa Makroregionalna Konferencja Brokerzy Innowacji Społecznych w Tarnowie, 11-12 kwietnia 2024 r. Uczestnicy, czyli osoby zainteresowane tematem potencjału innowacji społecznych w adresowaniu problemów społecznych, tłumne dopisali podczas pierwszego dnia wydarzenia, uczestnicząc w inspirujących prezentacjach, dyskusjach prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin oraz szkoleniu.

Tematy pierwszego dnia to:

  • prezentacja założeń i rezultatów projektu Brokerzy Innowacji Społecznych – Katarzyna Pilch, Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych Linking Foundation
  • zwyczaje żywieniowe dzieci, jak je kształtować i walczyć ze złymi nawykami – Natalia Bujak – Fundacja org
  • potrzeba kształtowania przywództwa kobiet – Dagmara Stefańska, Enigma Foundation
  • przykłady projektów innowacji społecznych w Małopolsce – Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
  • źródła finansowania projektów społecznych – Agnieszka Sroka, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Pierwszy dzień zakończył się debatą Miasto Wielkich Pomysłów – Tworzenie Projektów Społecznych poza Metropolią, prowadzoną przez Piotra Olszówkę, Prezesa Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych Linking Foundation oraz prezentacją działań lokalnych NGOsów.

Tematami przewodnimi drugiej części drugiego dnia konferencji Brokerzy Innowacji Społecznych

były metoda Desigh Thinking oraz dzieci i rodziny.

Ewelina Wyczółkowska zaprezentowała na scenie założenia metody Design Thinking wraz z przykładem o inkubatorach dla dzieci, który pokazywał nowoczesne podejście do projektów odchodzące od podążania utartymi ścieżkami na korzyść badania potrzeb człowieka i diagnozy. Takie podejście pozwala też odkryć coś innowacyjnego zamiast dziać standardowo.

Po prelekcji uczestnicy konferencji podzieleni na dwie grupy mogli wdrożyć w praktyce pierwszy etap metody Desing Thinking w projekcie dotyczącym zmian w przestrzeni miejskiej. Podczas warsztatów uczestnicy diagnozowali potrzeby mieszkańców zadając pytania:

  • Czego im brakuje w przestrzeni miejskiej?
  • Co ich frustruje?
  • Jakie są ich nawyki?

Debata Innowacyjne projekty dla dzieci i rodzin – przyszłość zaczyna się teraz, prowadzona przez Iwonę Olszówkę, negocjatora ds. partnerów strategicznych Związek Dużych Rodzin, w której wzięli udział:

Marcin Piotrowski – Fundacja Symbioza, Natalia Rokita – Fundacja Polskiedzieci.org, Mariusz Wrona – Siemacha Tarnów, Izabella Anna Wrona, Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr, Agnieszka Bęben, Stowarzyszenie Miejmy Siebie, prezentowali projekty rodzinne realizowane dla dzieci i rodzin, opisując co je wyróżnia, jakie są skuteczne metody pracy z dziećmi.

Wyjątkowo smacznym dodatkiem podczas konferencji był lunch przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z okolic Tarnowa, dzięki czemu część cateringowa wydarzenia była wyjątkowa i promowała lokalne potrawy! Dziękujemy serdecznie Koło Gospodyń Wiejskich Niedomice, Koło Gospodyń Wiejskich Siedliska, Koło Gospodyń Wiejskich Baba Jaga, Koło Gospodyń Wiejskich w Jodłówce-Wałkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Ilkowicach.

Szczegółowe opisy poszczególnych części agendy znajdują się na naszym Facebooku.

Konferencja ta jest oficjalnym ostatnim etapem projektu Brokerzy Innowacji Społecznych finansowany z funduszy EOG (Nr Projektu: EOG/21/K3/W/0042)

Aktualności