Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych (Nr. Projektu: EOG/21/K3/W/0042) korzysta z dofinansowania o wartości 181 060,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG na okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r.

Brokerzy
Innowacji
Społecznych

Celem projektu Brokerzy Innowacji Społecznych było opracowanie innowacyjnego szkolenia dla Brokerów – osób wspierających innowatorów w implementacji ich pomysłów oraz łączących ich z inwestorami i interesariuszami.

Projekt jest finansowany z funduszy EOG
(Nr. Projektu: EOG/21/K3/W/0042)

O projekcie

Brokerzy Innowacji Społecznych

Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych (SIB) miał na celu opracowanie pilotażowej wersji szkolenia zawodowego dla Brokerów Innowacji Społecznych. Szkolenie to było pierwszym w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) szkoleniem przygotowującym do pracy w tym nowym i unikalnym zawodzie. Szkolenie składało się ze 100 godzin praktycznych wykładów, warsztatów i pracy nad projektem. Było ono skierowane do grupy 50 brokerów. Korzyścią z realizacji projektu było stworzenie mechanizmu wsparcia, rozwoju i upowszechniania innowacji społecznych oraz dialogu społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym.

  • Raport Innowacji Społecznych
  • Program nauczania i szkolenia
  • Zestaw narzędzi
  • Konferencja upowszechniająca

Co robimy

Wspieramy innowacje społeczne poprzez organizację intensywnego szkolenia dla Brokerów Innowacji Społecznych

Innowacje Społeczne - raport:

Stworzymy mapę wspólnych zagadnień dydaktycznych i koncepcyjnych dotyczących innowacji społecznych w Polsce i Norwegii. Zostanie ona wykorzystana do stworzenia zestawu narzędzi oraz pakietów zadań dla brokerów.

Zestaw narzędzi i pakiet zadań

W zestawie narzędzi zostaną zawarte narzędzia niezbędne do realizacji innowacji społecznych oraz zostaną opisane kluczowe kompetencje Brokerów Innowacji Społecznych. Opiszemy również przykłady udanych innowacji społecznych w Polsce i Europie.

Szkolenie dla Brokerów

Opracowany we współpracy z partnerem norweskim program nauczania i szkolenia zawodowego przygotowującego do pracy jako Broker Innowacji Społecznych.

Konferencja

W marcu 2023 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja w Krakowie, mająca na celu prezentację rezultatów projektu i promocję współpracy między norweskimi i polskimi Innowatorami Społecznymi.

Informacje

Najnowsze wiadomości o projekcie

Debaty Brokerów Innowacji Społecznych – ważny temat agendy!

Podczas drugiej edycji konferencji Brokerzy Innowacji Społecznych w Tarnowie, w Centrum Sztuki Mościce, 11-12 kwietnia 2024 r. debaty zaplanowane podczas agendy poruszały dwa istotone tematy w obszarze innowacji społecznych: Miasto Wielkich Pomysłów. Tworzenie...

Przykłady projektów BIS 2 – relecje z wystąpień na konferencji Brokerzy Innowacji Społecznych w Tarnowie

Podczas Makroregionalnej Konferencji Brokerzy Innowacji Społecznych w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, 11-12 kwietnia 2024 r. zaprezentowane zostały projekty realizowane w drugiej odsłonie projektu pod tym samym tytułem. Każdy z nich pokazał, że nie ma obszaru...

Makroregionalna Konferencja Brokerzy Innowacji Społecznych w Tarnowie za nami!

Zakończyła się dwudniowa Makroregionalna Konferencja Brokerzy Innowacji Społecznych w Tarnowie, 11-12 kwietnia 2024 r. Uczestnicy, czyli osoby zainteresowane tematem potencjału innowacji społecznych w adresowaniu problemów społecznych, tłumne dopisali podczas...

„Train the Trainers – Key to success” – Dr. Edna Pasher

Spotkanie online z Yossi Pasherem (konsultantem ds. zarządzania - Train the Trainers Senior Expert) i Dr. Edną Pasher (założycielką i prezesem Pasher & Associates, Izrael). Podczas spotkania poruszyliśmy tematy, takie jak sposoby uczenia dorosłych, rola trenerów...

Spotkanie z „Nordic Social Entrepreneurship”

Przedstawiciele Linking Foundation i ECWT spotkali się z reprezentantami projektu Nordic Social Entrepreneurship 3.0 finansowanego przez Nordycką Radę Ministrów i prowadzonego przez Oslo International Hub. Projekt NSE 3.0 ma na celu nauczenie przedsiębiorców, tego jak...

Uczestników

Mentorów

Organizacji

Gości

Partnerzy

Poznaj organizacje partnerskie

European Centre for Women and Technology

Norwegia

European Centre for Women and Technology (ECWT) to europejskie partnerstwo ponad 130 organizacji z całej Europy i nie tylko. ECWT jest wiodącą platformą europejską, której celem jest wymierne i znaczące zwiększenie liczby dziewcząt i kobiet w STEM.

Linking Foundation

Polska
Fundacja Linking od początku swojego istnienia realizuje różnorodne projekty edukacyjne, kulturalne, ekologiczne i technologiczne, których wspólnym mianownikiem jest integracja społeczności lokalnych i poprawa jakości życia w miejscu zamieszkania.